اولین مجمع بین المللی کارشناسان کلر آلکالی ایران

انتقال مکان برگزاری اولین مجمع به تهران

یکشنبه 18 فروردین 1392 - اولین مجمع بین المللی کارشناسان کلر آلکالی ایران
در پی سفر ریاست محترم جمهور به سمنان و همزمانی این سفر با اولین مجمع کارشناسان کلرآلکالی ایران، مکان برگزاری این مجمع به تهران انتقال یافت.
لذا این مجمع در تاریخ 22 فروردین در محل هتل آزادی(سالن های الماس و برلیان) برگزار میگردد.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر